iLETiŞiM

TEMA

Yeni bir bin yıla gireli on yılı biraz geçti. Bu süre içerisinde hayatımızda birçok şeyin değiştiğine, kavramların kaydığına ve dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. İnsan yaşadığı çevreye müdahale edip onu dönüştürür ve bunun etkilerini, sonuçlarını tüm dünya yaşar. Günümüz yaşantısında manevi ve maddi açlık çeken insanlığın dönüştürme biçimi nedir? Üretim süreci dönüştürmek üzerine kurulu sanatçı ve tasarımcı günümüzde nasıldır? Dünyanın ve yaşantının evrildiği yeni yüzyılda süregelen dönüşümleri içine alarak önümüzdeki dönemde sanat ve tasarımı nelerin beklediğine, nelerin dönüştürdüğüne, hayatla bağlantılarına dair kafamızda pek çok soru işareti var.

Tam da bu nedenle, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak "Dönüşüm" kavramını, sanat ve tasarımı merkeze alarak irdeleme olanağı bulacağımız bir kongre düzenliyoruz. Amacımız, yaşantımızın dönüşümünü sanat ve tasarım açısından tartışmak, var olan tartışmalara yeni bakış açıları getirmek. Daha çok insanı "Dönüşüm" kavramı üzerine düşünmeye yönlendirmek ve bu tartışmalardan yeni yönler türetecek fikirler geliştirmek için zemin hazırlamak. Bu zemini politik söylemlerin üzerinde özgür ve cesaretlendirici bir boyutta oluşturuyoruz. Hedefimiz, ekonomik politik ve toplumsal alanlarda çalışan akademisyen ve araştırmacıların da dönüşüm kavramının sanat ve tasarımla ilişkilerine dikkati çekmeleridir.

Bildiriler, makaleler, workshoplar sergiler ile sanat ve tasarım ile ilişkili herkesi bir araya getirmek fırsatı yaratıyoruz. Kongreler bilginin üretimi, paylaşımı ortamlarıdır. Bu ortam bilim insanları, sanatçılar açısından değerli olduğu kadar öğrenciler açısından da heyecan verici öğrenme süreçlerdir. Katılımcıların değerli katkıları ile gerçekleşecek bu sanatsal ve bilimsel etkinlik sanatın ve tasarımın dönüştürücü etkisinin güncel görünümünü yakalama fırsatıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak; "Dönüşüm" kavramı hakkında sözü olan herkese ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıda bulunuyoruz.

TEMA ALT BAŞLIKLAR

Dönüşüm temasına bağlı kalacak şekilde, sanat, tasarım ve eğitimi odaklı alt başlıklar şu şekilde belirlenmiştir:

  • Teoriye ve pratiğe dair yeni yaklaşımlar

  • Dünyada kültürel politikalar ve ekonomik uzantılar

  • Sanat ve tasarımda yeni öğrenme biçimleri

  • Zaman bağlamında hız, teknoloji ve ütopya

  • Özgünlük, biçim ve içerik

  • Dönüşümün sürekliliği ve sürdürülebilirlik

  • Kimlik ve temsilin güncelliği